نمایش دادن همه 6 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

سفره قلم کاری 100×150

178,000 تومان
سفره قلم کاری 100×150 به عنوان یکی از اصیل ترین محصولات پارچه ای از صنایع دستی شیراز است که از هنرقلم کاری پدید آمده است و امکان خرید آنلاین آن فراهم گردیده است . این هنر ، هنر انتقال نقوش بر روی پارچه های خام از جنس کتان و یا کرباس است ،که دست سازه هنرمندان خوش ذوق شیرازی است .تمام کارها کار دست می باشد که همین موضوع ارزش و ظرافت طرح ها را افزایش میدهد .

سفره قلم کاری 120×120

178,000 تومان
سفره قلم کاری 120×120 به عنوان یکی از اصیل ترین محصولات پارچه ای از صنایع دستی شیراز است که از هنرقلم کاری پدید آمده است و امکان خرید آنلاین آن فراهم گردیده است . این هنر ، هنر انتقال نقوش بر روی پارچه های خام از جنس کتان و یا کرباس است ،که دست سازه هنرمندان خوش ذوق شیرازی است .تمام کارها کار دست می باشد که همین موضوع ارزش و ظرافت طرح ها را افزایش میدهد .

سفره قلم کاری 120×120

93,000 تومان
سفره قلم کاری 120×120 به عنوان یکی از اصیل ترین محصولات پارچه ای از صنایع دستی شیراز است که از هنرقلم کاری پدید آمده است و امکان خرید آنلاین آن فراهم گردیده است . این هنر ، هنر انتقال نقوش بر روی پارچه های خام از جنس کتان و یا کرباس است ،که دست سازه هنرمندان خوش ذوق شیرازی است .تمام کارها کار دست می باشد که همین موضوع ارزش و ظرافت طرح ها را افزایش میدهد .

سفره قلم کاری 200×135

258,000 تومان
سفره قلم کاری 200×135 به عنوان یکی از اصیل ترین محصولات پارچه ای از صنایع دستی شیراز است که از هنرقلم کاری پدید آمده است و امکان خرید آنلاین آن فراهم گردیده است . این هنر ، هنر انتقال نقوش بر روی پارچه های خام از جنس کتان و یا کرباس است ،که دست سازه هنرمندان خوش ذوق شیرازی است .تمام کارها کار دست می باشد که همین موضوع ارزش و ظرافت طرح ها را افزایش میدهد .

سفره قلم کاری 80×80

80,000 تومان
سفره قلم کاری 80×80 به عنوان یکی از اصیل ترین محصولات پارچه ای از صنایع دستی شیراز است که از هنرقلم کاری پدید آمده است و امکان خرید آنلاین آن فراهم گردیده است . این هنر ، هنر انتقال نقوش بر روی پارچه های خام از جنس کتان و یا کرباس است ،که دست سازه هنرمندان خوش ذوق شیرازی است .تمام کارها کار دست می باشد که همین موضوع ارزش و ظرافت طرح ها را افزایش میدهد .

سفره قلم کاری سایز 80×80

118,000 تومان
سفره قلم کاری سایز 80×80 به عنوان یکی از اصیل ترین محصولات پارچه ای از صنایع دستی شیراز است که از هنرقلم کاری پدید آمده است و امکان خرید آنلاین آن فراهم گردیده است . این هنر ، هنر انتقال نقوش بر روی پارچه های خام از جنس کتان و یا کرباس است ،که دست سازه هنرمندان خوش ذوق شیرازی است .تمام کارها کار دست می باشد که همین موضوع ارزش و ظرافت طرح ها را افزایش میدهد .