نمایش دادن همه 8 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

تابلو معرق مس (بسم الله)

398,000 تومان
زمینه کار از مخمل نانو است به هیچ عنوان گرد و خاک خاک جذب نمی کند،جنس کار مس است و یک ورق پلی استر روی کار آمده که با شرایط آب و هوا تغییر رنگ ندهد و مس را براق تر نشان دهد.

تابلو معرق مس (وان یکاد)

550,000 تومان
تابلو وان یکاد:زمینه کار از مخمل نانو است به هیچ عنوان گرد و خاک خاک جذب نمی کند،جنس کار مس است و یک ورق پلی استر روی کار آمده که با شرایط آب و هوا تغییر رنگ ندهد و مس را براق تر نشان دهد.

تابلو معرق مس( ازصدای سخن عشق ندیدم خوش تر)

770,000 تومان
تابلو از صدای سخن عشق ندیدم خوش تر،زمینه کار از مخمل نانو است به هیچ عنوان گرد و خاک خاک جذب نمی کند،جنس کار مس است و یک ورق پلی استر روی کار آمده که با شرایط آب و هوا تغییر رنگ ندهد و مس را براق تر نشان دهد.

تابلو معرق مس(ربنا)

395,000 تومان
تابلو ربناه :زمینه کار از مخمل نانو است به هیچ عنوان گرد و خاک خاک جذب نمی کند،جنس کار مس است و یک ورق پلی استر روی کار آمده که با شرایط آب و هوا تغییر رنگ ندهد و مس را براق تر نشان دهد.

تابلو معرق مس(عاقلان نقطه پرگار وجودند…)

770,000 تومان
تابلو:(عاقلان نقطه پرگار وجودندولی عشق داندکه در این دایره سرگردانند) زمینه کار از مخمل نانو است به هیچ عنوان گرد و خاک جذب نمی کند،جنس کار مس است و یک ورق پلی استر روی کار آمده که با شرایط آب و هوا تغییر رنگ ندهد و مس را براق تر نشان دهد.

تابلو معرق مس(وان یکاد)

770,000 تومان
قاب وان یکاد:زمینه کار از مخمل نانو است به هیچ عنوان گرد و خاک خاک جذب نمی کند،جنس کار مس است و یک ورق پلی استر روی کار آمده که با شرایط آب و هوا تغییر رنگ ندهد و مس را براق تر نشان دهد.

قاب معرق مس ربنا

395,000 تومان
قاب ربنا:زمینه کار از مخمل نانو است به هیچ عنوان گرد و خاک خاک جذب نمی کند،جنس کار مس است و یک ورق پلی استر روی کار آمده که با شرایط آب و هوا تغییر رنگ ندهد و مس را براق تر نشان دهد.

قاب معرق مس(می خورکه شیخ…)

580,000 تومان
تابلو( می خور که شیخ و حافظ و مفتی چو نیک بنگری همه تزویر می کنند)،زمینه کار از مخمل نانو است به هیچ عنوان گرد و خاک خاک جذب نمی کند،جنس کار مس است و یک ورق پلی استر روی کار آمده که با شرایط آب و هوا تغییر رنگ ندهد و مس را براق تر نشان دهد.